EVAS ARV er en podcast, der tager lytteren med tilbage til Københavns Pisserende i 1990’erne, på en rejse tværs over Amerika med organisationen American Indian Movement og hjem til Esbjerg efter 20 års eksil. Igennem podcastens fire episoder fortæller Eva Merz historier fra sit yngre liv. Det handler i høj grad om at gå; at gå sine egne veje, at gå i andres fodspor og om at gå for at finde sig selv.

 

Podcasten lanceres på en ”Audiowalk” søndag den 26. september, arrangeret af Esbjerg kunstmuseum.

 

EVAS ARV er skabt af forfatter, instruktør og dokumentarist Jutta Marie. Podcasten udkommer på Rakkerpak Productions 26. september – og vil kunne findes hos alle podcastudbydere.

 


Dokumentation af et gadekunstprojekt, Esbjerg 2020-2021

 

De grå kasser man finder overalt langs byens husmure, el- og teleteknik-bokse, bliver blandt fagfolk ofte refereret til som ’gravsten.’

Se nærmere


By og land, Vestgrønland - (Town and land, West Greenland) 2018 - 2020

Se billeder

 


Artikel fra Jydske Vestkysten, februar 2019: Gammel Vardevej - indefra. Udstillingen på Esbjerg kunstmuseum samt bogen af samme navn, rettede skarp kritik mod kommunens manglende vedligehold af deres akutboliger på Gl. Vardevej, og har været medvirkende til, at der endelig begyndte at ske forbedringer i de små boliger.


 

Gammel Vardevej - indefra, udstilling i X-Bunker, Multikulturhuset i Sønderborg, 2018


 

Eva Merz tilbyder følgende foredrag:

People, Places and Politics - Fra New Social Art School til Gammel Vardevej

Et foredrag om fotografi, dokumentarisme, samarbejdsprojekter og kunst i det offentlige rum med præsentationer af projekter, der spænder over udforskninger af og interventioner i det sociale rum, udstillinger, offentlig debat og bogudgivelser - fra Skotland til Esbjerg, og det seneste og igangværende projekt på Gammel Vardevej. Kontakt for info, booking og honorar.


Eva Merz is available for artist talks:

People, places and politics - From New Social Art School to Gammel Vardevej

A talk about photography, documentation, project collaborations and public art with presentations of projects, covering explorations and interventions in the social space, exhibitions, public debate and publications – from Scotland to Esbjerg, and the most recent and ongoing project at Gammel Vardevej.


Contact Merz


Gammel Vardevej - indefra

(Only available in Danish).

Gammel Vardevej tilbyder et kig ind bag facaden i to af Esbjergs berygtede kommunale boligblokke. Udefra set er det nogle pæne bygninger omgivet af velholdte hække og græsplæner, men indvendigt er opgangene og de små lejligheder i forfald. Det er almindeligt kendt, at her bor mennesker, som lever på kanten af samfundet.

Beboerne har inviteret indenfor og ladet deres hjem fotografere. I de mange billeder af lejlighederne ses mangfoldigheden, hvordan beboerne, på trods af de beskedne rammer, formår at skabe personlige hjem. Fotografierne suppleres af beboernes egne ord om trivsel, boligforhold, naboskab, misbrug, fattigdom og udsathed i samfundet. Tilsammen giver tekst og billeder indblik i en, for de fleste, ukendt del af byen, som måske alligevel ikke er så forskellig fra andre steder i samfundet.

 

Fotografier af Eva Merz

Redigering: Eva Merz, Thomas Linder K Thomsen and Kathrine Tschemerinsky

Tekster af Eva Merz, Kathrine Tschemerinsky and Matthias Borello

Design: Eva Merz

Format: 190 x 265 mm, 208 sider, 81 illustrationer, hardbound

Udgivet af Forlaget Harriet, 2016. ISBN: 978-87-999157-0-5

 

Bogen kan købes online. Pris 199 DKK inkl porto (DK). Kontakt Merz for aftale om forsendelse og betaling. Eller køb bogen i én af følgende boghandlere:

 

Esbjerg:

Esbjerg Kunstmuseum, Havnegade 20, 6700 Esbjerg

Varmings Boghandel, Jørgen Pedersens Vej 14, 6700 Esbjerg

 

København:

Politikens Boghal, Rådhuspladsen 37, 1785 København K

Fotografisk Center, Staldgade 16, 1699 København V

 

Gammel Vardevej is available for purchase online. Price: 199 DKK + postage abroad. Contact Merz for shipping and payment.

 


 

Gammel Vardevej – indefra

 

Udstilling på Esbjerg Kunstmuseum, 1. oktober 2016 – 15. januar 2017

 

Med udstillingsprojektet ’Gammel Vardevej – indefra’ giver Eva Merz os et anderledes og fascinerende kig ind bag murene i det udsatte boligområde. Kunstkritikeren Lisbeth Bonde har kaldt Merz ”en moderne Jacob Riis, der stiller sit kamera og sit reflekterende og kritiske jeg i de udstødtes tjeneste.” Og ligesom Riis nøjes hun ikke med at skildre ’de andre’ på afstand. Hun har gennem flere år haft sin gang i bebyggelserne på Gammel Vardevej, opbygget relationer og vundet beboernes fortrolighed.

Denne fortrolighed har givet hende adgang til lejlighederne og livet bag facaderne. Med en særlig indlevelse i sine motiver, men samtidig et nøgternt og stringent udtryk, har hun registreret de individuelle liv i de ellers identiske etværelses lejligheder. De beboere, som har inviteret Merz indenfor, er selv fraværende, og fotografierne er mennesketomme. Det er således alene sporene af den hverdag, som leves bag facaderne, vi præsenteres for.

Lejlighederne er fotograferet fra samme vinkel, og intet er fjernet eller tilføjet. Vi ser hver lejlighed, som den er. Denne dogmatiske fremgangsmåde får billederne til at fremstå som serielle og neutrale skildringer af individuelle rum, som tilsammen udgør en helhed. Merz’ projekt spænder over det specifikke: enkeltindividets tilværelse, og det almene: menneskers vilkår i en større socialpolitisk kontekst.

Kunsthistorisk set fremstår projektet som en interessant, konceptuel undersøgelse af så traditionsbundne genrer som – ikke alene interiørmaleriet – men også det klassiske stilleben. De serielle panoramabilleder ledsages nemlig af detaljeoptagelser, hvor Merz vender de faglige genrer på hovedet. For hvor det dagligdags oversete normalt ophøjes gennem kunsten, kommer de intime detaljer og interiører fra hverdagen i Merz’ fotografier hver især til at udgøre deres helt eget dragende mikrounivers, som både åbner for et væld af associationer og peger på sider af livet, som vi måske helst vil overse. Kunstnerisk set placerer hun sig således i feltet mellem en dokumentaristisk, socialrealistisk og konceptuel praksis, hvor motiverne nok stammer fra et faktisk levet hverdagsliv, men de tildeles samtidig en æstetisk og idémæssig værdi og et kritisk potentiale, der hæver dem ud af deres oprindelige subjektive sammenhæng.

Udstillingen ledsages af en bog, der foruden gengivelser af de mange fotografier indeholder tekster af antropolog Kathrine Tschemerinsky og kunstkritiker Matthias Borello og ikke mindst en række interviews med de lokale beboere, som fortæller om deres liv. Når udstillingen lukker, lever projektet således videre som bog, der gennem kunstnerens udforskning af samfundsmæssige problematikker fortsat vil kunne skabe relevant social debat.

Af Christiane Finsen, museumsinspektør, Esbjerg Kunstmuseum, september 2016