By og land er en løbende serie fra Vestgrønland

Paamiut, Fiskenæsset og Kapisillit

Ongoing series of town and landscape images from West Greenland

80 x 107 cm, digital archival pigment print, edition 3